Contatti

Kendo, Iaido, Zazen e Koryu/Kenjutsu

Nicola Casamassima - +39 329 4191848

Karate

+39 339 3582307 - +39 335 5938518

Aikido

Ennio Paleari - +39 380 2658129

Affitto location

Nicola Casamassima - +39 329 4191848